Klankbordgroepen

Sinds 2017 werken wij met klankbordgroepen. Dit betekent dat wij mensen uit de samenleving vragen om hun advies – of ze nu op de ChristenUnie stemmen of niet. Wij vinden het van belang dat we zo dicht mogelijk bij u regeren.
Zoals in de afbeelding is te zien heeft de ChristenUnie de volgende acht klankbordgroepen: (i) verenigingen; (ii) ondernemers; (iii) agrariërs; (iv) jongeren; (v) ouderen; (vi) kerk en gezin; (vii) minderbedeelden; en (viii) vrouwen. Als er iets in de gemeenteraad speelt dat deze
groepen raakt, dan vragen we hen om ons te adviseren. Hun advies nemen we mee in onze besluitvorming zodat onze beslissingen nog beter afgestemd zijn op de wensen uit de bevolking.