College van B&W beëdigd.

college beedigdwoensdag 23 mei 2018 20:11

Tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Renswoude op 22 mei is het nieuwe college van B&W en een tweetal raadsleden beëdigd.

Als wethouders hebben Marieke Teunissen (VVD Renswoude), Arnout Wijs (Dorpsbelang Renswoude) en Sander Van 't Foort (ChristenUnie) hun plek ingenomen. Als raadsleden zijn Bert Hoek en Jan Pronk toegevoegd. Burgemeester Petra Doornenbal nam hen de eed af. Jan Pronk is vanaf heden ook de fractievoorzitter van de Christenunie Renswoude.

Namens de Christenunie Renswoude willen wij hen allen heel veel succes en God's zegen toewensen in hun nieuwe functies.

Waar nieuwe mensen plaatsnemen word er ook afscheid genomen. De wethouders Dick Vlastuin (SGP Renswoude) en Hans van der Pol (CDA Renswoude) leggen hun taak neer. Volgende week donderdag zal er officieel afscheid van hen genomen worden. Wij willen de heren danken voor hun inzet voor onze gemeente in de afgelopen jaren.

« Terug